19/05/2013

BẠN CÓ BIẾT BÚNG MỰC CHƯA?

      Búng mực dùng trong ngành mộc. Để lấy một đường thẳng trên miếng ván, cần độ chính xác, người ta chỉ cần đo hai đầu của miếng ván, và dùng búng mực canh đường thẳng.
     Chỉ cần kéo cọng dây có chứa mực, và búng nhẹ xuống một cái, là có ngay vết mực trên miếng ván theo đúng đường thẳng, và dùng cưa chính xác theo vết mực.
     Công cụ dụng cụ này giúp người thợ mộc nhanh chóng có được sự chính xác như mong muốn.
   
Búng mực vĩ
Búng mực vĩ quay tay
Búng mực dài 30 mét có bình mực